DeelGenootschap

Anders organiseren in een vrij-gelijk-samenleving!

DeelGenootschappen is nieuw in de manier waarop mensen met elkaar kunnen samenwerken om met elkaar vrij-gelijk-samen te zijn. Nieuw in die zin dat het niet voorkomt in het rijtje van (door de belastingdienst erkende) organisatievormen. We zijn dus geen stichting, corporatie, kerkgenootschap, bv, nv, trust of zelfstandig ondernemer. Wij zijn Deelgenoten in het initiatief 't Huis. En wij werken samen op basis van afspraken die we maken met elkaar. Daarin verbinden wij ons met de bron van 't Huis (de Ik Ben) en de afspraken die we maken rond eigendom, relaties, de waarde die we samen creëren, hoe we ons organiseren en hoe we ons tot de Aarde verhouden. Ik wou dat ik het kon uitleggen in een liedje voor ingewikkelde zaken in 1 minuut. Het vraagt iets meer leestijd.

Vrij-gelijk-samen zijn drie behoeftes die ieder mens heeft en die tegelijkertijd als organiserende principes onze samenleving vormen. We hebben daar allemaal een idee van, maar Economy Transformers heeft deze als volgt beschreven - belangrijke basisinformatie om te begrijpen waar we naar verlangen:
Vrij: als individuen willen we onszelf zijn, onze eigen weg kunnen bepalen, onze eigen levens-, leer- en werkdoelen stellen en zelf alleen of samen met anderen streven naar de vervulling ervan.
Samen: we leven samen op één hele Aarde en hebben allemaal onze materiële behoeften. Iedereen levert op zijn of haar manier een bijdrage aan die ene maatschappelijke koek. Waarom die koek dan niet eerlijk onder elkaar verdelen?
Gelijk: als het gaat om het regelen van de onderlinge betrekkingen, hoe we elkaar tegemoet treden en met elkaar omgaan, dan gaat het om gelijk.

Dus:
"Een vrij-gelijk-samenleving draagt enerzijds bij aan een cultuur waarin de individuele mens zich in vrijheid kan ontplooien tot wie hij of zij wil zijn, anderzijds werken we aan een economie waarin in gezamenlijk onderling overleg capaciteiten op behoeften worden afgestemd. Ertussenin regelen we onze betrekkingen op basis van gelijkheid. (Economy Transformers)".
 
Dit alles wordt opgebouwd vanuit zes sleutels die met elkaar de vrij-driehoek en de samen-driehoek vormen. Zes sleutels (Ik Ben, Eigendom, Relatie, Waarde, Organisatie, Aarde) waarop je je initiatief en samenwerken doordenkt om te komen tot een vrij-gelijk-samen organiseren van je initiatief. Wanneer je dat met elkaar doet, ligt het initiatief in het midden (de Bron) en staan de DeelGenoten in gelijke verbinding met deze Bron en elkaar. Vrij in hun bijdrage aan dit initiatief, gelijk in de onderlinge samenwerking en samen in de Ik Ben. De basis voor een DeelGenootschap is een Bron en afspraken over (samenwerking)vormen. Bij Onze Bron lees je waar wij naar verlangen.

Meestal is er een brug nodig naar de "oude economie". In ons geval ook, omdat we eerst een pand moeten vinden voordat we het "van  zichzelf" kunnen maken. En daarvoor nog ruimte huren, om op weg te gaan. Onze brug is een stichting, Stichting 't Huis. De Stichting is de brug om deel te kunnen nemen aan het juridisch- en economisch verkeer. Het DeelGenootschap en de stichting maken met elkaar afspraken over besluitvorming (de stichting neemt geen besluiten over de bron en DeelGenootschap) en financiën (DeelGenootschap staat garant voor financiële verplichtingen). DeelGenoten zijn zelfstandig ondernemer op de initiatieven waarvoor zij ruimte gebruiken bij 't Huis.
 
Powered by webXpress